klasyfikacje 2021

 

Klasyfikacja generalna Rajdowej Ligi Mazowsza modeli samochodów RC 2021
l.p. Zawodnik Runda
I II III IV V VI VII Razem
1 Bartek Blachowski X 56 44 44 58 - 53 255
2 Oskar Nyc X 22 26 8 32 56 42 186
3 Michał Wieczorkowski X 44 56 20 - 28 23 171
4 Maciej Fulko X 26 20 34 22 41 29 172
5 Łukasz Sołtysiak X 14 - 26 18 33 33 124
6 Igor Stasz  X 32 - 23 42 - 18 115
7 Jakub Chomicki X 18 22 - 26 22 20 108
8 Waldek Blachowski X 20 32 18 20 - 16 106
9 Tomek Wieczorkowski X 16 16 12 16 20 14 94
10 Tomasz Nyc X 12 18 NK 12 18 12 72
11 Kacper Dorobek X - - 53 - - - 53
12 Piotr Lenth X 4 14 - 10 14 - 42
13 Adrian Rogalski X - 10 14 - 16 - 40
14 Sandra Frej X - 4 - 4 12 8 28
15 Olek Różycki  X 8 6 4 - - 6 24
16 Jakub Rydzewski X 10 - 2 - 10 - 22
17 Ewelina Lenth X 2 2 6 6 6 - 22
18 Gabriel Bełch X - - 6 14 - - 20
19 Robert Mazurek X - - NK 8 - 10 18
20 Krzysiek Dorobek X - - 16 - - - 16
21 Dimi Kavarnaly X 6 8 - - - - 14
22 Bartosz Bełch X - - 10 2 - - 12
23 Piotr Szadkowski X - 12 - - - - 12
24 Adam Michalski X - - - 0 8 - 8
25 Kacper Sołtysiak X 0 - 0 0 4 4 8
26 Michał Buda X - - - 0 2 - 2
27 Patryk Kurkowski X - - - - - 2 2
                   
- Zawodnik nie brał udziału w rajdzie, NK - Zawodnik nie ukończył rajdu
                   
                   
Klasyfikacja Juniorska  Rajdowej Ligi Mazowsza modeli samochodów RC 
l.p. Zawodnik Runda
I II III IV V VI VII Razem
1 Kacper Sołtysiak X 50 - 40 40 50 50 230
2 Gabriel Bełch X - - 50 50 - - 100
                   
- Zawodnik nie brał udziału w rajdzie, NK - Zawodnik nie ukończył rajdu
                   
                   
Klasyfikacja w klasie WRC Rajdowej Ligi Mazowsza
l.p. Zawodnik Runda
I II III IV V VI VII Razem
1 Bartek Blachowski X 50 40 40 50 - 50 230
2 Michał Wieczorkowski X 40 50 22 - 40 32 184
3 Łukasz Sołtysiak X 20 - 32 26 50 40 168
4 Waldek Blachowski X 26 32 20 32 - 22 132
5 Igor Stasz  X 32 - 26 40 - 26 124
6 Tomek Wieczorkowski X 22 26 18 22 32 20 140
7 Piotr Lenth X 18 22 - 20 26 - 86
8 Kacper Dorobek X - - 50 - - - 50
                   
- Zawodnik nie brał udziału w rajdzie, NK - Zawodnik nie ukończył rajdu
                   
                   
Klasyfikacja w klasie WRC2 Rajdowej Ligi Mazowsza
l.p. Zawodnik Runda
I II III IV V VI VII Razem
1 Oskar Nyc X 40 50 26 50 50 50 266
2 Maciej Fulko X 50 32 50 32 40 40 244
3 Jakub Chomicki X 32 40 - 40 32 32 176
4 Tomasz Nyc X 26 26 - 26 26 26 130
5 Bartosz Bełch X - - 32 22 - - 54
6 Krzysiek Dorobek X - - 40 - - - 40
7 Piotr Szadkowski X - 22 - - - - 22
                   
- Zawodnik nie brał udziału w rajdzie, NK - Zawodnik nie ukończył rajdu
                   
                   
Klasyfikacja w klasie WRC3 Rajdowej Ligi Mazowsza
l.p. Zawodnik Runda
I II III IV V VI VII Razem
1 Adrian Rogalski X - 50 50 - 50 - 150
2 Olek Różycki  X 40 32 32 - - 32 136
3 Sandra Frej X - 26 - 26 40 40 132
4 Kacper Sołtysiak X 22 - 22 22 20 26 112
5 Jakub Rydzewski X 50 - 26 - 32 - 108
6 Ewelina Lenth X 26 22 - 32 22 - 102
7 Gabriel Bełch X - - 40 50 - - 90
8 Robert Mazurek X - - - 40 - 50 90
9 Dimi Kavarnaly X 32 40 - - - - 72
10 Adam Michalski X - - - 20 26 - 46
11 Michał Buda X - - - 18 18 - 36
12 Patryk Kurkowski X - - - - - 22 22
                   
- Zawodnik nie brał udziału w rajdzie, NK - Zawodnik nie ukończył rajdu
                   
                   
Klasyfikacja w klasie 2WD Rajdowej Ligi Mazowsza 
l.p. Zawodnik Runda
I II III IV V VI VII Razem
1 Jakub Chomicki X 50 50 - 50 - - 150
2 Piotr Lenth X 40 40 - 40 - - 120
                   
- Zawodnik nie brał udziału w rajdzie, NK - Zawodnik nie ukończył rajdu